Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září - učivo a výstupy

7. 10. 2015

Učivo:

 • opakování učiva z 1. ročníku - numerace do 20, sčítání a odčítání do 20, určování rovnosti a nerovnosti
 • přechod přes základ 10
 • geometrie: 
  • orientace v rovině
  • krychle, krychlové stavby (až z 10 krychlí) - jejich plány a proces konstrukce
  • seznámení s prostředím parket
  • seznámení se s délkou, jednotkou metr
  • měření výšky a rozpětí paží
  • orientace v prostoru                                                                                                    

Výstupy (tedy co má dítě umět, zvládat, dokázat):

žák

 • modeluje a řeší úlohy na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10 v prostředí pavučiny, autobus, krokování, děda Lesoň, výstaviště, hadi, slovní úlohy 
 • porovnává čísla do 20
 • modeluje a řeší úlohy na sčítání a odčítání s přechodem přes 10 v různých prostředích (krokování, sčítací trojúhelníky, slovní úlohy)
 • orientuje se v prostoru (nahoře, dole, před, za...)
 • orientuje se v grafu cyklotras podle diktátu, diktuje cyklotrasu podle grafu
 • umí postavit stavbu podle plánu a zapsat plán stavby
 • dokáže pokrýt určenou plochu na čtvercové síti parketami
 • měří a eviduje svoji výšku a délku rozpětí paží

 

Termín seznámení zde poukazuje na to, že jde o první setkání žáka s danou problematikou. Nejdeme tedy zatím příliš do hloubky. Sbíráme první informace, seznamujeme se s vlastnostmi, možnostmi (ať už prostředí=typu úloh, nebo matematické operace či geometrického tělesa...). Nemůžeme tedy po (každém) žákovi ihned vyžadovat, aby se v daném prostředí okamžitě bezchybně orientoval. Na druhou stranu by měl vědět, že už o něčem takovém byla řeč. Měl by mít alespoň částečné povědomí o tom, jak dané prostředí funguje, jaké má podmínky/vlastnosti, měl by postupně také umět říct, čemu na dané látce ještě nerozumí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář